En sammanfattning av budgetpropositionen

Här följer en kort sammanfattning av de skatteförslag som lämnas i tisdagens budgetproposition:
– Uppräkningen av den nedre och övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt begränsas.
– Den tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärdet för vissa miljöanpassade bilar förlängs.
– Rutavdrag för reparation och underhåll av vitvaror införs.
– Beloppsgränsen för reseavdraget höjs från 10.000 till 11.000 kronor.
– Ett tillfälligt växa-stöd införs för enskilda näringsidkare som anställer en första person.
– Ett avdragsförbud för ränta på vissa efterställda skulder införs för företag i den finansiella sektorn.
– Krav på värdeöverföring i samband med koncernbidrag konkretiseras.
– Reglerna för kapitaltillskott vid beräkning av beloppsspärren förbättras.
– Avdragsrätten för representationsutgifter för lunch, middag, supé eller annan förtäring, utom för enklare förtäring av mindre värde, slopas.
– Avdragsrätten för mervärdesskatt vid representationsmåltider utökas.
– Allmän löneavgift höjs och vissa andra avgifter inom arbetsgivaravgifterna och egenavgifterna sänks, totalnivån blir oförändrad.
– En omsättningsgräns för mervärdesskatt på 30.000 kronor per år införs.
– Mervärdesskatten på vissa reparationer sänks.
– Intäktsräntan på skattekontot sänks.
– Reklamskatten sänks.
– Beskattningen av dieselbränsle i båtar och skepp inom jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksverksamheterna blir densamma som för dieselbränsle i arbetsmaskiner.
– Energiskatten justeras inom ett antal områden.
– En skatt på kemikalier i viss elektronik införs.
– Alkoholskatterna på öl, vin och sprit höjs.
– Definitionen av beskattningsår för vissa punktskatter ändras.

Förslag som lämnas i andra propositioner

I budgetpropositionen aviserar regeringen även förslag som kommer att lämnas i separata propositioner under hösten:

– Reglerna för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad bör ändras.
– Golv för statslåneräntan i skattelagstiftningen bör införas.
– Uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen bör införas under 2018.

Vad är 3:12-reglerna?

Vad är 3:12-reglerna och hur kommer de nya reglerna påverka dig som företagare?

3:12-reglerna är det regelverk som styr hur fåmansföretagare blir beskattade för utdelning från det egna bolaget.

I dagsläget anses regelverket vara fördelaktigt på grund av att det lämnar utrymme till beskattning ner till 20 %, vilket jämfört med annan beskattning anses som lågt. Regelverket har ändrats i flera omgångar och kan idag betecknas som ett lapptäcke av regler, inte alltid så lätta att tyda.

Om man summerar 3:12-reglerna för 2016 kan man säga att om du äger mer än 4 % av aktierna i ett fåmansbolag, som betalar ut stora löner, så ska du fundera på om du tar ut rätt lön för att kvalificera dig för huvudregeln. Huvudregeln innebär en möjlighet till att relativt stora utdelningar och köpeskillingar kan beskattas till 20%. Om du inte har möjlighet att kvalificera dig för huvudregeln så får du räkna upp ditt gränsbelopp med ett schablonbelopp.

3:12-reglerna är i skrivande stund under utredning och av direktiven till utredningen framgår att reglerna troligen kommer att försämras jämfört med idag, om de alls kommer att finnas kvar i framtiden. Ett förslag på nya regler förväntas komma den 1 november.

Du som fåmansföretagare, bör fundera på hur just du och ditt företag ska hantera det nya regelverket.  Klart är att det kommer att beröra och få stor betydelse för alla ägare till fåmansföretag, på ett eller annat sätt. Din revisor, din rådgivare eller din redovisningskonsult kan säkerligen komma med goda råd i den frågan, och inför ett sådant möte, kan det vara bra att själv ha bildat sig en någorlunda klar uppfattning om dagens regler och situationen för just ditt företag.

Frejs har sedan utredningen påbörjade sitt arbete fått väldigt många frågor på vilka förändringar som är att vänta. Med anledning av detta kommer vår skatterådgivare Magnus Lovén att hålla ett frukostmöte med temat ”3:12” i mitten på november. Genomgången med Magnus kommer att kunna skapa en god grund för vidare diskussion med din revisor/rådgivare hos Frejs om vad du som företagare kan göra för att optimera din situation.

Följ oss gärna på Facebook för att hålla dig uppdaterad om när frukostmötet kommer att hållas!

 

Arkivering av bokföring – vad gäller?

En återkommande fråga som vi får, är om man kan kasta originalen om de har sparats om i ett annat format, exempelvis att de har skannats in.

Enligt Bokföringslagen ska materialet bevaras fram till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår som räkenskapsåret avslutades. För bolag med brutet räkenskapsår kan det i praktiken innebära något längre. Om leverantörsfakturor eller annat material på ett betryggande sätt har sparats om till något annat format, exempelvis från papper till PDF, kan originalet förstöras från och med det fjärde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Bolaget måste således spara originalhandlingar under de tre första åren, men materialet kan förstöras under det fjärde året.

Vi har hanterat denna frågeställning ur ett redovisningsperspektiv, vilket innebär att exempelvis mervärdesskattelagen och inkomstskattelagen kan påverka arkiveringstiden.

Hör gärna av dig om du har frågor eller funderingar, så svarar vi utifrån dina specifika förutsättningar! Kontakta oss!

 

Källa: Bokföringslagen, Bokföringsnämndens allmänna råd 2013:2

Digital inlämning av årsredovisningar

Regeringen har beslutat att ge Bolagsverket i uppdrag att införa en digital tjänst för inlämning av årsredovisningar. Syftet är att underlätta företagens uppgiftsinlämning och effektivisera myndigheters och näringslivets informationshantering av årsredovisningarna. Uppdraget kommer att ledas av Bolagsverket tillsammans med bl a Bokföringsnämnden och Skatteverket och ska slutredovisas våren 2018.

Läs mer om uppdraget på Bolagsverkets hemsida.

Källa: Bolagsverket.se

 

Viktiga datum under september 2016

2016-09-05 Fyllnadsinbetalning

Kompletteringsbetalning av preliminär skatt för att undvika ränta på beräknat underskott av slutlig skatt som uppgår till högst 30 000 kr. Gäller för företag med något av följande beskattningsår:

 • 1 februari 2015–31 januari 2016
 • 1 mars 2015–29 februari 2016
 • 1 april 2015–31 mars 2016
 • 1 maj 2015–30 april 2016

Räntan börjar räknas fr o m den 6 september.

 

2016-09-12 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Deklaration av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för augusti för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms för juli (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av punktskatter för juli för företag m fl som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av punktskatter för augusti för företag m fl som inte ska redovisa någon moms över huvud taget

 

2016-09-12 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för augusti
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för augusti
 • Inbetalning av moms för juli (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av punktskatter för juli för företag m fl som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av punktskatter för augusti för företag m fl som inte ska redovisa någon moms över huvud taget

 

2016-09-12 | Underskott av slutlig skatt

Sista dagen att betala underskott av slutlig skatt för företag som fick sitt slutskattebesked i juni

 

2016-09-14 | Intrastatredovisning

Intrastatredovisning för augusti (endast elektroniskt)

 

2016-09-15 | Pensionspremier m m

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för augusti respektive ITPK-avgifter för augusti

 

2016-09-20 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för augusti för den som använder pappersblanketten

 

2016-09-26 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Deklaration av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för augusti för företag som har en
  momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms (enmånadsredovisning) för augusti för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 juli 2016
 • Deklaration av punktskatter för augusti för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr

 

2016-09-26 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av moms (enmånadsredovisning) för augusti för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 juli 2016
 • Inbetalning av punktskatter för augusti för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr

 

2016-09-26 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för augusti för den som använder e-tjänsten

 

2016-09-30 | Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 29 februari 2016

 

2016-09-30 | Årsstämma i aktiebolag

Sista dag för årsstämma för aktiebolag som har räkenskapsår som avslutades den 31 mars 2016

 

Frejs möter en ökad efterfrågan!

I vårt senaste nyhetsbrev talar vi med Ulf Johansson, vd för Frejs Holding AB och ansvarig för Marknadsfrågor, om marknadsläget för Frejs. Läs nyhetsbrevet här!

Frejs önskar glad sommar!

Läs hela sommarhälsningen från Frejs här!

Annonsen ute!

Annons_160620_EfrRevSMR_80x133_sta

Glad midsommar!

Vi vill önska alla våra kunder och samarbetsbyråer en glad midsommar och meddelar att receptionen är bemannad enligt nedan under helgen:
iStock_000013472588Small

 

Torsdag 23 juni                                                            8-13

Fredag 24 juni, Midsommarafton                        Obemannad

 

Vi har åter öppet som  vanligt på måndag den 27 juni!

 

Viktiga datum under juli – augusti 2016

Juli

1 juli 2016 | Inkomstdeklaration

Sista dagen för pappersdeklaration för juridiska personer med följande beskattningsår:

 • 1 oktober 2014–30 september 2015 1 november 2014–31 oktober 2015
 • 1 december 2014–30 november 2015 1 januari 2015–31 december 2015

 

12 juli 2016 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Deklaration av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juni för företag som har en
  momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms för maj för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar deklarationen på papper för räkenskapsår som avslutades den
  • 30 september 2015
  • 31 oktober 2015
  • 30 november 2015
  • 31 december 2015
 • Deklaration av punktskatter för maj för företag m fl som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av punktskatter för juni för företag m fl som inte ska redovisa någon moms över huvud taget

 

12 juli 2016 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för juni
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juni
 • Inbetalning av moms för maj för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar momsdeklarationen på papper för räkenskapsår som avslutades den
  • 30 september 2015
  • 31 oktober 2015
  • 30 november 2015
  • 31 december 2015
 • Inbetalning av punktskatter för maj för företag m fl som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av punktskatter för juni för företag m fl som inte ska redovisa någon moms över huvud taget

 

12 juli 2016 | Underskott av slutlig skatt

Sista dagen att betala underskott av slutlig skatt för företag som fick sitt sitt slutskattebesked i april

 

14 juli 2016 | Intrastatredovisning

Intrastatredovisning för juni (endast elektroniskt)

 

15 juli 2016 | Pensionspremier

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för juni respektive ITPK-avgifter för juni

 

20 juli 2016 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för juni (enmånadsredovisning) och det andra kvartalet (april–juni; tremånadersredovisning) för den som använder pappersblanketten

 

25 juli 2016 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för juni (enmånadsredovisning) och det andra kvartalet (april–juni; tremånadersredovisning) för den som använder e-tjänsten

 

26 juli 2016 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Deklaration av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juni för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms för juni för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 maj 2016
 • Deklaration av punktskatter för juni för företag som har en momspliktig omsättning till moms på mer än 40 milj kr

 

26 juli | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av moms för juni för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 maj 2016
 • Inbetalning av punktskatter för juni för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr

 

Augusti

1 augusti 2016 | Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades
den 31 december 2015

 

1 augusti 2016 | Årsstämma i aktiebolag

Sista dag för årsstämma för aktiebolag som har räkenskapsår som avslutades den 31
januari 2016

 

1 augusti 2016 | Inkomstdeklaration

Sista dagen för deklaration som lämnas elektroniskt för juridiska personer med något av följande beskattningsår:

 • 1 oktober 2014–30 september 2015 1 november 2014–31 oktober 2015
 • 1 december 2014–30 november 2015 1 januari 2015–31 december 2015

 

12 augusti 2016 | Fyllnadsinbetalning

Kompletteringsbetalning av preliminär skatt för att undvika ränta på beräknat underskott av slutlig skatt som överstiger 30 000 kr. Gäller för företag med något av följande beskattningsår:

 • 1 juni 2015–31 maj 2016
 • 1 juli 2015–30 juni 2016

Räntan börjar räknas fr o m den 13 augusti

 

12 augusti 2016 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för juli. Gäller för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juli. Gäller för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr.

 

12 augusti 2016 | Intrastatredovisning

Intrastatredovisning för juli (endast elektroniskt)

 

15 augusti 2016 | Pensionspremier m m

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för juli respektive ITPK-avgifter för juli

 

17 augusti 2016 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Deklaration av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juli för företag som har en
  momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms för juni (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms för april–juni (tremånadersredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar deklarationen elektroniskt för räkenskapsår som avslutades den
  • 30 september 2015
  • 31 oktober 2015
  • 30 november 2015
  • 31 december 2015
 • Deklaration av punktskatter för juni för företag m fl som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av punktskatter för juli för företag m fl som inte ska redovisa någon moms över huvud taget

 

17 augusti 2016| Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för juli. Gäller för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juli. Gäller för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr.
 • Inbetalning av moms för juni (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av moms för april–juni (tremånadersredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar momsdeklarationen elektroniskt för räkenskapsår som avslutades den
  • 30 september 2015
  • 31 oktober 2015
  • 30 november 2015
  • 31 december 2015
 • Inbetalning av punktskatter för juni för företag m fl som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av punktskatter för juli för företag m fl som inte ska redovisa någon moms över huvud taget

 

22 augusti 2016 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för juli för den som använder pappersblanketten

 

25 augusti 2016 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för juli för den som använder e-tjänsten

 

26 augusti 2016 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Deklaration av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juli för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms för juli (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 30 juni 2016
 • Deklaration av punktskatter för juli för företag som har en momspliktig omsättning till moms på mer än 40 milj kr

 

26 augusti 2016 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av moms för juli (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 30 juni 2016
 • Inbetalning av punktskatter för juli för företag som har en momspliktig omsättning till moms på mer än 40 milj kr

 

31 augusti 2016 | Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 31 januari 2016.

 

31 augusti 2016 | Årsstämma i aktiebolag

Sista dag för årsstämma för aktiebolag som har räkenskapsår som avslutades den 29 februari 2016.