Förslag till nya regler för representation från årsskiftet!

2017b

Representationsavdraget för måltider slopas 1 januari 2017 enligt ett förslag från regeringen.

Enklare förtäring får dras av

Endast enklare förtäring ska kunna dras av i fortsättningen (vad som motsvarar skattefria personalvårdsförmåner i form av personalfika och liknande). Skatteverket har hittills ansett att gränsen för avdrag vid enklare förtäring i samband med representation går vid 60 kr per person och tillfälle. Vi får se om det kommer en uppdatering av den rekommendationen inför 2017.

Att enklare förtäring ska kunna dras av beror på gränsdragningsproblem som annars skulle kunna uppkomma, t ex gränsdragning mellan personalkostnader och intern representation och mellan allmänna kostnader för intäkternas förvärvande och extern representation. Besökande affärskontakter skulle annars inte – avdragsgillt –  kunna bjudas på fika motsvarande personalfika, vilket skulle upplevas märkligt och ge upphov till praktiska problem i administrationen.

Moms på underlag upp till 300 kr

Dock ska momsen även i fortsättningen få lyftas på representationsmåltider och då på underlag upp till 300 kr per person och tillfälle. Genom ändringen anpassas momslagen till EU-reglerna. Redan idag kan vi följa Skatteverkets rekommendationer om momslyft på underlag upp till 300 kr, detta som följd av den så kallade Porsche-domen som visade att den svenska momslagen inte följt EU-reglerna sedan vårt EU-inträde 1995.

Annan representation

Övriga avdrag för representation kvarstår oförändrade, dvs skäliga kostnader ska få dras av utifrån Skatteverkets rekommendationer, och momsen på dessa avdragsgilla kostnader får lyftas.

1 januari 2017

De nya reglerna om slopat representationsavdrag för måltider föreslås börja gälla 1 januari 2017 och tillämpas på beskattningsår som börjar 1 januari och senare. För brutna räkenskapsår som börjat före 2017 innebär det att de gamla reglerna fortsätter gälla fram till räkenskapsårets slut.

Momsreglerna ändras däremot 1 januari 2017 för alla, oavsett räkenskapsår.

 

Källa: BL Info

Avdrag för julklappar till anställda

Julen närmar sig och många arbetsgivare tänker lämna julklappar till sina anställda. För att de ska vara skattefria krävs att gåvornas marknadsvärde inte överstiger 450 kronor inklusive moms per person. Kostar gåvorna mer, är de skattepliktiga i sin helhet. Julbord är skattefria om det handlar om intern representation, till exempel en personalfest.

Vissa arbetsgivare väljer att ge presentkort i julklapp. Ett presentkort som inte kan bytas mot pengar kan gälla som en skattefri gåva. Det gäller också presentkort som ger rätt till rot- eller rutarbete för ett visst angivet belopp, även om presentkortet vid inlösen kan ge dig rätt till skattereduktion.

 

Källa: Skatteverket

Rutavdrag för fler tjänster från 1 januari 2017

Rutavdrag för fler tjänster från 1 januari 2017

 Från och med den 1 januari 2017 ger fler typer av tjänster möjlighet till rutavdrag. Då omfattas även reparation och underhåll av vitvaror i hemmet. De nya rutreglerna gäller för arbeten som utförs och betalas från och med den 1 januari.
De tjänster som omfattas är reparation och underhåll av:
 • Tvättmaskin, torktumlare, torkskåp, mangel
 • Kyl, frys, diskmaskin
 • Spis, spishäll, ugn, mikrovågsugn
 • Köksfläkt, spiskåpa

Reparation och underhåll av köksapparater omfattas inte.

Det är endast arbetskostnaden som ger rätt till rutavdrag, inte kostnader för material, resor med mera. Installation och service av vitvaror omfattas inte.

Arbetet ska utföras i bostaden, vilket också omfattar garage, förråd eller tvättstuga. Det innebär att arbeten som sker i det reparerande företagets lokaler inte ger rätt till rutavdrag.

Även de som bor i hyresrätt har rätt till rutavdrag, också på maskiner som hyreshusägaren äger, så länge hyresgästen själv har betalat reparationen.

Bakgrunden till att riksdagen har beslutat att ändra reglerna är att det ofta är bättre ur miljösynpunkt att reparera och återanvända produkterna än att skrota, återvinna och köpa nytt.

Källa: Skatteverket

Viktiga datum under december 2016

Inkomstdeklaration | 2016-12-01 

Sista dagen för deklaration som lämnas elektroniskt för juridiska personer med något av följande beskattningsår:

 • 1 februari 2015-31 januari 2016
 • 1 mars 2015-29 februari 2016
 • 1 april 2015-31 mars 2016
 • 1 maj 2015-30 april 2016

 

Preliminär inkomstdeklaration | 2016-12-01 

Sista dagen att skicka in en preliminär inkomstdeklaration för inkomståret 2017 i vissa fall.

 

Deklaration av skatter och avgifter | 2016-12-12 

Deklaration av arbetsgivaravgifter och skatter för november för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr.

Deklaration av moms för oktober (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr.

Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar deklarationen elektroniskt för räkenskapsår som avslutades den:

 • 31 januari 2016
 • 29 februari 2016
 • 31 mars 2016
 • 30 april 2016

Deklaration av punktskatter för oktober för företag m fl som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr.
Deklaration av punktskatter för november för företag m fl som inte ska redovisa någon moms över huvud taget.

 

Inbetalning av skatter och avgifter | 2016-12-12 

Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för november.

Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för november.

Inbetalning av moms för oktober (enmånadersredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr.

Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar momsdeklarationen elektroniskt för räkenskapsår som avslutades den:

 • 31 januari 2016
 • 29 februari 2016
 • 31 mars 2016
 • 30 april 2016

Inbetalning av punktskatter för november för företag m fl som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr.
Inbetalning av punktskatter för november för företag m fl som inte ska redovisa någon moms över huvud taget.

 

Slutskattebesked | 2016-12-12 

Sista dagen för Skatteverket att skicka ut slutskattebesked till dem som inte fått detta tidigare.

 

Underskott av slutlig skatt | 2016-12-12 

Sista dagen att betala underskott av slutlig skatt för företag som fick sitt slutskattebesked i september.

 

Intrastatredovisning | 2016-12-14 

Intrastatredovisning för november (endast elektroniskt).

 

Inkomstdeklaration | 2016-12-15 

Sista dagen för deklaration som lämnas på papper för juridiska personer med något av följande beskattningsår:

 • 1 juni 2015-31 maj 2016
 • 1 juli 2015-30 juni 2016

 

Pensionspremier | 2016-12-15 

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för november respektive ITPK-avgifter för november.

 

Periodisk sammanställning | 2016-12-20 

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för november för den som använder pappersblanketten.

 

Deklaration av skatter och avgifter | 2016-12-27 

Deklaration av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för november för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr.

Deklaration av moms för november (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr.

Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 oktober 2016.

Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar deklaration på papper för räkenskapsår som avslutades den:

 • 31 maj 2016
 • 30 juni 2016

Deklaration av punktskatter för november för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr.

 

Inbetalning av skatter och avgifter | 2016-12-27 

Inbetalning av moms för november (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr.

Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 oktober 2016.

Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel för räkenskapsår som avslutades den:

 • 31 maj 2016
 • 30 juni 2016

Inbetalning av punktskatter för november för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr.

 

Årsredovisning och revisionsberättelse | 2017-01-02 

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 31 maj 2016.

 

Årsstämma i aktiebolag | 2017-01-02 

Sista dag för årsstämma i aktiebolag som har räkenskapsår som avslutades den 31 juni 2016.

Allhelgonahelgen 2016

woman lighting candles in a church

Imorgon är vår reception bemannad mellan 8-13.

Vi önskar er alla en fin Allhelgonahelg, och hälsar er välkomna tillbaka som vanligt på måndag!

Äntligen! 3:12-utredningen är klar!

Utredningen om översyn av 3:12 reglerna har idag överlämnat betänkandet Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag till Regeringen. Läs Pressmeddelandet.

Viktiga datum under november 2016

Fastighetsdeklaration | 2016-11-01
Sista dag för fastighetsdeklaration avseende den allmänna fastighetstaxeringen 2017 av lantbruk

 

Inkomstdeklaration | 2016-11-01 

Sista dagen för pappersdeklaration för juridiska personer med följande beskattningsår:

 • 1 februari 2015-31 januari 2016
 • 1 mars 2015-29 februari 2016
 • 1 april 2015-31 mars 2016
 • 1 maj 201530 april 2016

 

Fyllnadsinbetalning | 2016-11-03 

Kompletteringsbetalning av preliminär skatt för att undvika ränta på beräknat underskott av slutlig skatt som uppgår till högst 30 000 kr. Gäller för företag med något av följande beskattningsår:

 • 1 juni 2015-31 maj 2016
 • 1 juli 2015-30 juni 2016

Räntan börjar räknas fr o m den 4 november.

 

Deklaration av skatter och avgifter | 2016-11-14

Deklaration av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för oktober för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr.

Deklaration av moms för september (enmånadsredovisning) och för juli-september (tremånadersredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr.

Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar momsdeklaration på papper för räkenskapsår som avslutades den:

 • 31 januari 2016
 • 20 februari 2016
 • 31 mars 2016
 • 30 april 2016

Deklaration av punktskatter för september för företag m fl som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr.

Deklaration av punktskatter för oktober för företag m fl som inte ska redovisa någon moms över huvud taget.

 

Inbetalning av skatter och avgifter | 2016-11-14 

Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för oktober.

Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för oktober.

Inbetalning av moms för september (enmånadsredovisning) och för juli-september (tremånadersredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr.

Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar momsdeklaration på papper för räkenskapsår som avslutades den

 • 31 januari 2016
 • 29 februari 2016
 • 31 mars 2016
 • 30 april 2016

 

Inbetalning av punktskatter för september för företag m fl som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr.

Inbetalning av punktskatter för oktober för företag m fl som inte ska redovisa någon moms över huvud taget.

 

Intrastatredovisning | 2016-11-14 

Intrastatredovisning för oktober (endast elektroniskt).

 

Underskott av slutlig skatt | 2016-11-14 

Sista dagen att betala underskott av slutlig skatt för företag som fick sitt slutskattebesked i augusti.

 

Pensionspremier m m | 2016-11-15 

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för oktober respektive ITPK-avgifter för oktober.

 

Periodisk sammanställning | 2016-11-21 

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för oktober för den som använder pappersblanketten.

 

Periodisk sammanställning | 2016-11-25 

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för oktober för den som använder e-tjänsten.

 

Deklaration av skatter och avgifter | 2016-11-28 

Deklaration av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för oktober för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr.

Deklaration av moms för oktober (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr.

Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 30  september 2016.

Deklaration av punktskatter för oktober för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40  milj kr.

 

Inbetalning av skatter och avgifter | 2016-11-28 

Inbetalning av moms för oktober för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr.

Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 30 september 2016.

Inbetalning av punktskatter för oktober för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr.

 

Årsstämma i aktiebolag | 2016-11-30 

Sista dag för årsstämma för aktiebolag som har räkenskapsår som avslutades den 30 april 2016.

 

Årsredovisning och revisionsberättelse | 2016-11-30 

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 30 april 2016.

Ny stopplagstiftning om ”kattrumpor”!

Vägs ände för ”kattrumpan”!

Sedan en längre tid har en utredning arbetat med ändrade skatteregler vid fastighetsöverlåtelser. Denna behandlar också frågan om lagfartsavgifter. Utredningen planerar att lägga sitt förslag under 2017.

Gåva av fastighet har fram till idag kunnat ske till bolag, vilket i många fall kunnat medföra förmånlig skattemässig hantering. Hanteringen har gått under benämningen ”kattrumpa”.

Regeringen har nu aviserat att regelverket gällande den så kallade ”kattrumpemetoden” ändras från och med idag, den 28 oktober, genom en stopplagstiftning.

Kontakta oss och speciellt vår skatteexpert Magnus Lovén om du vill veta mer om hur detta påverkar din planering.

Viktiga datum under oktober 2016

2016-10-12 | Fyllnadsinbetalning

Kompletteringsbetalning av preliminär skatt för att undvika ränta på beräknat underskott av slutlig skatt som överstiger 30 000 kr. Gäller för företag med något av följande beskattningsår:

 • 1 augusti 2015-31 juli 2016
 • 1 september 2015-31 augusti 2016

Räntan börjar beräknas fr o m den 13 oktober

 

2016-10-12 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för september
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för september
 • Inbetalning av moms för augusti (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av punktskatter för augusti för företag m fl som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av punktskatter för september  för företag m fl som inte ska redovisa någon moms över huvud taget

 

2016-10-14 | Intrastatredovisning

Intrastatredovisning för september (endast elektroniskt).

 

2016-10-17 | Pensionspremier

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för september respektive ITPK-avgifter för september

 

2016-10-20 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för september (enmånadsredovisning) och det tredje kvartalet (juli-september; tremånadersredovisning) för den som använder pappersblanketten.

 

2016-10-25 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för september (enmånadsredovisning) och det tredje kvartalet (juli-september; tremånadersredovisning) för den som använder e-tjänsten.

 

2016-10-26 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Deklaration av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för september för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms för september för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 augusti 2016
 • Deklaration av punktskatter för september för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr

 

2016-10-26 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av moms för september för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 augusti 2016
 • Inbetalning av punktskatter för september för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr

 

2016-10-31 | Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 31 mars 2016.

 

2016-10-31 | Årsstämma i aktiebolag

Sista dag för årsstämma för aktiebolag som har räkenskapsår som avslutades den 30 april 2016.

En sammanfattning av budgetpropositionen

Här följer en kort sammanfattning av de skatteförslag som lämnas i tisdagens budgetproposition:
– Uppräkningen av den nedre och övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt begränsas.
– Den tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärdet för vissa miljöanpassade bilar förlängs.
– Rutavdrag för reparation och underhåll av vitvaror införs.
– Beloppsgränsen för reseavdraget höjs från 10.000 till 11.000 kronor.
– Ett tillfälligt växa-stöd införs för enskilda näringsidkare som anställer en första person.
– Ett avdragsförbud för ränta på vissa efterställda skulder införs för företag i den finansiella sektorn.
– Krav på värdeöverföring i samband med koncernbidrag konkretiseras.
– Reglerna för kapitaltillskott vid beräkning av beloppsspärren förbättras.
– Avdragsrätten för representationsutgifter för lunch, middag, supé eller annan förtäring, utom för enklare förtäring av mindre värde, slopas.
– Avdragsrätten för mervärdesskatt vid representationsmåltider utökas.
– Allmän löneavgift höjs och vissa andra avgifter inom arbetsgivaravgifterna och egenavgifterna sänks, totalnivån blir oförändrad.
– En omsättningsgräns för mervärdesskatt på 30.000 kronor per år införs.
– Mervärdesskatten på vissa reparationer sänks.
– Intäktsräntan på skattekontot sänks.
– Reklamskatten sänks.
– Beskattningen av dieselbränsle i båtar och skepp inom jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksverksamheterna blir densamma som för dieselbränsle i arbetsmaskiner.
– Energiskatten justeras inom ett antal områden.
– En skatt på kemikalier i viss elektronik införs.
– Alkoholskatterna på öl, vin och sprit höjs.
– Definitionen av beskattningsår för vissa punktskatter ändras.

Förslag som lämnas i andra propositioner

I budgetpropositionen aviserar regeringen även förslag som kommer att lämnas i separata propositioner under hösten:

– Reglerna för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad bör ändras.
– Golv för statslåneräntan i skattelagstiftningen bör införas.
– Uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen bör införas under 2018.