Rutavdrag för fler tjänster från 1 januari 2017

Rutavdrag för fler tjänster från 1 januari 2017

 Från och med den 1 januari 2017 ger fler typer av tjänster möjlighet till rutavdrag. Då omfattas även reparation och underhåll av vitvaror i hemmet. De nya rutreglerna gäller för arbeten som utförs och betalas från och med den 1 januari.
De tjänster som omfattas är reparation och underhåll av:
 • Tvättmaskin, torktumlare, torkskåp, mangel
 • Kyl, frys, diskmaskin
 • Spis, spishäll, ugn, mikrovågsugn
 • Köksfläkt, spiskåpa

Reparation och underhåll av köksapparater omfattas inte.

Det är endast arbetskostnaden som ger rätt till rutavdrag, inte kostnader för material, resor med mera. Installation och service av vitvaror omfattas inte.

Arbetet ska utföras i bostaden, vilket också omfattar garage, förråd eller tvättstuga. Det innebär att arbeten som sker i det reparerande företagets lokaler inte ger rätt till rutavdrag.

Även de som bor i hyresrätt har rätt till rutavdrag, också på maskiner som hyreshusägaren äger, så länge hyresgästen själv har betalat reparationen.

Bakgrunden till att riksdagen har beslutat att ändra reglerna är att det ofta är bättre ur miljösynpunkt att reparera och återanvända produkterna än att skrota, återvinna och köpa nytt.

Källa: Skatteverket

Viktiga datum under december 2016

Inkomstdeklaration | 2016-12-01 

Sista dagen för deklaration som lämnas elektroniskt för juridiska personer med något av följande beskattningsår:

 • 1 februari 2015-31 januari 2016
 • 1 mars 2015-29 februari 2016
 • 1 april 2015-31 mars 2016
 • 1 maj 2015-30 april 2016

 

Preliminär inkomstdeklaration | 2016-12-01 

Sista dagen att skicka in en preliminär inkomstdeklaration för inkomståret 2017 i vissa fall.

 

Deklaration av skatter och avgifter | 2016-12-12 

Deklaration av arbetsgivaravgifter och skatter för november för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr.

Deklaration av moms för oktober (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr.

Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar deklarationen elektroniskt för räkenskapsår som avslutades den:

 • 31 januari 2016
 • 29 februari 2016
 • 31 mars 2016
 • 30 april 2016

Deklaration av punktskatter för oktober för företag m fl som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr.
Deklaration av punktskatter för november för företag m fl som inte ska redovisa någon moms över huvud taget.

 

Inbetalning av skatter och avgifter | 2016-12-12 

Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för november.

Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för november.

Inbetalning av moms för oktober (enmånadersredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr.

Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar momsdeklarationen elektroniskt för räkenskapsår som avslutades den:

 • 31 januari 2016
 • 29 februari 2016
 • 31 mars 2016
 • 30 april 2016

Inbetalning av punktskatter för november för företag m fl som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr.
Inbetalning av punktskatter för november för företag m fl som inte ska redovisa någon moms över huvud taget.

 

Slutskattebesked | 2016-12-12 

Sista dagen för Skatteverket att skicka ut slutskattebesked till dem som inte fått detta tidigare.

 

Underskott av slutlig skatt | 2016-12-12 

Sista dagen att betala underskott av slutlig skatt för företag som fick sitt slutskattebesked i september.

 

Intrastatredovisning | 2016-12-14 

Intrastatredovisning för november (endast elektroniskt).

 

Inkomstdeklaration | 2016-12-15 

Sista dagen för deklaration som lämnas på papper för juridiska personer med något av följande beskattningsår:

 • 1 juni 2015-31 maj 2016
 • 1 juli 2015-30 juni 2016

 

Pensionspremier | 2016-12-15 

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för november respektive ITPK-avgifter för november.

 

Periodisk sammanställning | 2016-12-20 

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för november för den som använder pappersblanketten.

 

Deklaration av skatter och avgifter | 2016-12-27 

Deklaration av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för november för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr.

Deklaration av moms för november (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr.

Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 oktober 2016.

Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar deklaration på papper för räkenskapsår som avslutades den:

 • 31 maj 2016
 • 30 juni 2016

Deklaration av punktskatter för november för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr.

 

Inbetalning av skatter och avgifter | 2016-12-27 

Inbetalning av moms för november (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr.

Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 oktober 2016.

Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel för räkenskapsår som avslutades den:

 • 31 maj 2016
 • 30 juni 2016

Inbetalning av punktskatter för november för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr.

 

Årsredovisning och revisionsberättelse | 2017-01-02 

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 31 maj 2016.

 

Årsstämma i aktiebolag | 2017-01-02 

Sista dag för årsstämma i aktiebolag som har räkenskapsår som avslutades den 31 juni 2016.

Allhelgonahelgen 2016

woman lighting candles in a church

Imorgon är vår reception bemannad mellan 8-13.

Vi önskar er alla en fin Allhelgonahelg, och hälsar er välkomna tillbaka som vanligt på måndag!

Äntligen! 3:12-utredningen är klar!

Utredningen om översyn av 3:12 reglerna har idag överlämnat betänkandet Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag till Regeringen. Läs Pressmeddelandet.

Viktiga datum under november 2016

Fastighetsdeklaration | 2016-11-01
Sista dag för fastighetsdeklaration avseende den allmänna fastighetstaxeringen 2017 av lantbruk

 

Inkomstdeklaration | 2016-11-01 

Sista dagen för pappersdeklaration för juridiska personer med följande beskattningsår:

 • 1 februari 2015-31 januari 2016
 • 1 mars 2015-29 februari 2016
 • 1 april 2015-31 mars 2016
 • 1 maj 201530 april 2016

 

Fyllnadsinbetalning | 2016-11-03 

Kompletteringsbetalning av preliminär skatt för att undvika ränta på beräknat underskott av slutlig skatt som uppgår till högst 30 000 kr. Gäller för företag med något av följande beskattningsår:

 • 1 juni 2015-31 maj 2016
 • 1 juli 2015-30 juni 2016

Räntan börjar räknas fr o m den 4 november.

 

Deklaration av skatter och avgifter | 2016-11-14

Deklaration av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för oktober för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr.

Deklaration av moms för september (enmånadsredovisning) och för juli-september (tremånadersredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr.

Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar momsdeklaration på papper för räkenskapsår som avslutades den:

 • 31 januari 2016
 • 20 februari 2016
 • 31 mars 2016
 • 30 april 2016

Deklaration av punktskatter för september för företag m fl som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr.

Deklaration av punktskatter för oktober för företag m fl som inte ska redovisa någon moms över huvud taget.

 

Inbetalning av skatter och avgifter | 2016-11-14 

Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för oktober.

Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för oktober.

Inbetalning av moms för september (enmånadsredovisning) och för juli-september (tremånadersredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr.

Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar momsdeklaration på papper för räkenskapsår som avslutades den

 • 31 januari 2016
 • 29 februari 2016
 • 31 mars 2016
 • 30 april 2016

 

Inbetalning av punktskatter för september för företag m fl som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr.

Inbetalning av punktskatter för oktober för företag m fl som inte ska redovisa någon moms över huvud taget.

 

Intrastatredovisning | 2016-11-14 

Intrastatredovisning för oktober (endast elektroniskt).

 

Underskott av slutlig skatt | 2016-11-14 

Sista dagen att betala underskott av slutlig skatt för företag som fick sitt slutskattebesked i augusti.

 

Pensionspremier m m | 2016-11-15 

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för oktober respektive ITPK-avgifter för oktober.

 

Periodisk sammanställning | 2016-11-21 

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för oktober för den som använder pappersblanketten.

 

Periodisk sammanställning | 2016-11-25 

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för oktober för den som använder e-tjänsten.

 

Deklaration av skatter och avgifter | 2016-11-28 

Deklaration av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för oktober för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr.

Deklaration av moms för oktober (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr.

Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 30  september 2016.

Deklaration av punktskatter för oktober för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40  milj kr.

 

Inbetalning av skatter och avgifter | 2016-11-28 

Inbetalning av moms för oktober för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr.

Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 30 september 2016.

Inbetalning av punktskatter för oktober för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr.

 

Årsstämma i aktiebolag | 2016-11-30 

Sista dag för årsstämma för aktiebolag som har räkenskapsår som avslutades den 30 april 2016.

 

Årsredovisning och revisionsberättelse | 2016-11-30 

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 30 april 2016.

Ny stopplagstiftning om ”kattrumpor”!

Vägs ände för ”kattrumpan”!

Sedan en längre tid har en utredning arbetat med ändrade skatteregler vid fastighetsöverlåtelser. Denna behandlar också frågan om lagfartsavgifter. Utredningen planerar att lägga sitt förslag under 2017.

Gåva av fastighet har fram till idag kunnat ske till bolag, vilket i många fall kunnat medföra förmånlig skattemässig hantering. Hanteringen har gått under benämningen ”kattrumpa”.

Regeringen har nu aviserat att regelverket gällande den så kallade ”kattrumpemetoden” ändras från och med idag, den 28 oktober, genom en stopplagstiftning.

Kontakta oss och speciellt vår skatteexpert Magnus Lovén om du vill veta mer om hur detta påverkar din planering.

Viktiga datum under oktober 2016

2016-10-12 | Fyllnadsinbetalning

Kompletteringsbetalning av preliminär skatt för att undvika ränta på beräknat underskott av slutlig skatt som överstiger 30 000 kr. Gäller för företag med något av följande beskattningsår:

 • 1 augusti 2015-31 juli 2016
 • 1 september 2015-31 augusti 2016

Räntan börjar beräknas fr o m den 13 oktober

 

2016-10-12 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för september
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för september
 • Inbetalning av moms för augusti (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av punktskatter för augusti för företag m fl som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av punktskatter för september  för företag m fl som inte ska redovisa någon moms över huvud taget

 

2016-10-14 | Intrastatredovisning

Intrastatredovisning för september (endast elektroniskt).

 

2016-10-17 | Pensionspremier

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för september respektive ITPK-avgifter för september

 

2016-10-20 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för september (enmånadsredovisning) och det tredje kvartalet (juli-september; tremånadersredovisning) för den som använder pappersblanketten.

 

2016-10-25 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för september (enmånadsredovisning) och det tredje kvartalet (juli-september; tremånadersredovisning) för den som använder e-tjänsten.

 

2016-10-26 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Deklaration av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för september för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms för september för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 augusti 2016
 • Deklaration av punktskatter för september för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr

 

2016-10-26 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av moms för september för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 augusti 2016
 • Inbetalning av punktskatter för september för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr

 

2016-10-31 | Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 31 mars 2016.

 

2016-10-31 | Årsstämma i aktiebolag

Sista dag för årsstämma för aktiebolag som har räkenskapsår som avslutades den 30 april 2016.

En sammanfattning av budgetpropositionen

Här följer en kort sammanfattning av de skatteförslag som lämnas i tisdagens budgetproposition:
– Uppräkningen av den nedre och övre skiktgränsen för statlig inkomstskatt begränsas.
– Den tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärdet för vissa miljöanpassade bilar förlängs.
– Rutavdrag för reparation och underhåll av vitvaror införs.
– Beloppsgränsen för reseavdraget höjs från 10.000 till 11.000 kronor.
– Ett tillfälligt växa-stöd införs för enskilda näringsidkare som anställer en första person.
– Ett avdragsförbud för ränta på vissa efterställda skulder införs för företag i den finansiella sektorn.
– Krav på värdeöverföring i samband med koncernbidrag konkretiseras.
– Reglerna för kapitaltillskott vid beräkning av beloppsspärren förbättras.
– Avdragsrätten för representationsutgifter för lunch, middag, supé eller annan förtäring, utom för enklare förtäring av mindre värde, slopas.
– Avdragsrätten för mervärdesskatt vid representationsmåltider utökas.
– Allmän löneavgift höjs och vissa andra avgifter inom arbetsgivaravgifterna och egenavgifterna sänks, totalnivån blir oförändrad.
– En omsättningsgräns för mervärdesskatt på 30.000 kronor per år införs.
– Mervärdesskatten på vissa reparationer sänks.
– Intäktsräntan på skattekontot sänks.
– Reklamskatten sänks.
– Beskattningen av dieselbränsle i båtar och skepp inom jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksverksamheterna blir densamma som för dieselbränsle i arbetsmaskiner.
– Energiskatten justeras inom ett antal områden.
– En skatt på kemikalier i viss elektronik införs.
– Alkoholskatterna på öl, vin och sprit höjs.
– Definitionen av beskattningsår för vissa punktskatter ändras.

Förslag som lämnas i andra propositioner

I budgetpropositionen aviserar regeringen även förslag som kommer att lämnas i separata propositioner under hösten:

– Reglerna för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad bör ändras.
– Golv för statslåneräntan i skattelagstiftningen bör införas.
– Uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen bör införas under 2018.

Vad är 3:12-reglerna?

Vad är 3:12-reglerna och hur kommer de nya reglerna påverka dig som företagare?

3:12-reglerna är det regelverk som styr hur fåmansföretagare blir beskattade för utdelning från det egna bolaget.

I dagsläget anses regelverket vara fördelaktigt på grund av att det lämnar utrymme till beskattning ner till 20 %, vilket jämfört med annan beskattning anses som lågt. Regelverket har ändrats i flera omgångar och kan idag betecknas som ett lapptäcke av regler, inte alltid så lätta att tyda.

Om man summerar 3:12-reglerna för 2016 kan man säga att om du äger mer än 4 % av aktierna i ett fåmansbolag, som betalar ut stora löner, så ska du fundera på om du tar ut rätt lön för att kvalificera dig för huvudregeln. Huvudregeln innebär en möjlighet till att relativt stora utdelningar och köpeskillingar kan beskattas till 20%. Om du inte har möjlighet att kvalificera dig för huvudregeln så får du räkna upp ditt gränsbelopp med ett schablonbelopp.

3:12-reglerna är i skrivande stund under utredning och av direktiven till utredningen framgår att reglerna troligen kommer att försämras jämfört med idag, om de alls kommer att finnas kvar i framtiden. Ett förslag på nya regler förväntas komma den 1 november.

Du som fåmansföretagare, bör fundera på hur just du och ditt företag ska hantera det nya regelverket.  Klart är att det kommer att beröra och få stor betydelse för alla ägare till fåmansföretag, på ett eller annat sätt. Din revisor, din rådgivare eller din redovisningskonsult kan säkerligen komma med goda råd i den frågan, och inför ett sådant möte, kan det vara bra att själv ha bildat sig en någorlunda klar uppfattning om dagens regler och situationen för just ditt företag.

Frejs har sedan utredningen påbörjade sitt arbete fått väldigt många frågor på vilka förändringar som är att vänta. Med anledning av detta kommer vår skatterådgivare Magnus Lovén att hålla ett frukostmöte med temat ”3:12” i mitten på november. Genomgången med Magnus kommer att kunna skapa en god grund för vidare diskussion med din revisor/rådgivare hos Frejs om vad du som företagare kan göra för att optimera din situation.

Följ oss gärna på Facebook för att hålla dig uppdaterad om när frukostmötet kommer att hållas!

 

Arkivering av bokföring – vad gäller?

En återkommande fråga som vi får, är om man kan kasta originalen om de har sparats om i ett annat format, exempelvis att de har skannats in.

Enligt Bokföringslagen ska materialet bevaras fram till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår som räkenskapsåret avslutades. För bolag med brutet räkenskapsår kan det i praktiken innebära något längre. Om leverantörsfakturor eller annat material på ett betryggande sätt har sparats om till något annat format, exempelvis från papper till PDF, kan originalet förstöras från och med det fjärde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Bolaget måste således spara originalhandlingar under de tre första åren, men materialet kan förstöras under det fjärde året.

Vi har hanterat denna frågeställning ur ett redovisningsperspektiv, vilket innebär att exempelvis mervärdesskattelagen och inkomstskattelagen kan påverka arkiveringstiden.

Hör gärna av dig om du har frågor eller funderingar, så svarar vi utifrån dina specifika förutsättningar! Kontakta oss!

 

Källa: Bokföringslagen, Bokföringsnämndens allmänna råd 2013:2