Höständringsbudget för 2017 – Skatteområdet

Förslagen i korthet:

 • Lättnader i beskattningen av personaloptioner införs i vissa fall i syfte att underlätta för vissa företag att rekrytera nyckelpersoner.
 • Sänkt arbetsgivaravgift för aktiebolag och handelsbolag som anställer sin första medarbetare (utöver ägare och dess närstående).
 • Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto (ISK) och i kapitalförsäkring införs.
 • Sänkt skatt för pensionärer införs genom ytterligare förhöjt grundavdrag.
 • En skattereduktion införs för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning.
 • Den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta (SINK) höjs från 20 procent till 25 procent.
 • Ändrad beräkning av bilförmån genom införandet av ett bonus-malus-system för nya lätta fordon.
 • Förmån av betald trängselskatt, väg-, bro- och färjeavgift ska inte längre ingå i det schablonmässigt beräknade bilförmånsvärdet.
 • Regeringen föreslår att införa en flygskatt, på 60, 250 respektive 400 kronor beroende på flygresans längd.
 • Mervärdeskatt på förevisning och guidade turer av vissa naturområden sänks från 25 procent till 6 procent.
 • Vissa förändringar avseende reklam-, drivmedels-, energi- och tobaksskatter.

Förslag på generell begränsning av avdragsrätt i bolagssektorn

Regeringen vill införa en generell begränsning av avdragsrätten för negativa räntenetton i bolagssektorn. Rätten att utnyttja inrullade underskott begränsas dessutom tillfälligt. Ett antal andra förslag lämnas också, i kombination med en sänkning av bolagsskattesatsen till 20 procent.

Målet är att reglerna ska träda ikraft den 1 juli 2018 och tillämpas första gången det beskattningsår som börjar efter den 30 juni 2018. Om förslaget blir verklighet eller ej är oklart. För de företag som har kalenderår som räkenskapsår innebär detta att reglerna blir tillämpliga från och med den 1 januari 2019 om de genomförs.

 

Källa: www.regeringen.se 

Viktiga datum under september 2017

2017-09-04  | Fyllnadsinbetalning

Kompletteringsbetalning av preliminär skatt för att undvika ränta på beräknat underskott av slutlig skatt som uppgår högst 30 000 kr. Gäller för företag med något av följande beskattningsår:

 • 1 februari 2016 – 31 januari 2017
 • 1 mars 2016 – 28 februari 2017
 • 1 april 2016 – 31 mars 2017
 • 1 maj 2016 – 30 april 2017

Räntan börjar räknas fr o m den 5 september

 

 2017-09-12 | Underskott av slutlig skatt

Sista dagen att betala underskott av slutlig skatt för företag som fick sitt slutskattebesked i juni.

 

 2017-09-12 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för augusti
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för augusti
 • Inbetalning av moms för juli (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av punktskatter för juli för företag m fl som har en momspliktig omsättning på högst 40  milj kr
 • Inbetalning av punktskatter för augusti för företag m fl som inte ska redovisa någon moms över huvud taget

 

2017-09-12 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Deklaration av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms för juli (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av punktskatter för juli för företag m fl som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av punktskatter för augusti för företag m fl som inte ska redovisa någon moms över huvud taget

 

2017-09-14 | Intrastatredovisning

Intrastatredovisning för augusti.

 

2017-09-15 | Pensionspremier m m

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för augusti respektive ITPK-avgifter för augusti

 

2017-09-20 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för augusti för den som använder pappersblanketten

 

2017-09-25 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för augusti för den som använder e-tjänsten

 

2017-09-26 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av moms (enmånadsredovisning) för augusti för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr.
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 juli 2017

 

2017-09-26 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Deklaration av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för augusti för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms (enmånadsredovisning) för augusti för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 juli 2017
 • Deklaration av punktskatter för augusti för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr

Frejs önskar Glad Sommar!

Läs hela sommarhälsningen från Frejs här!

Viktiga datum under juli och augusti 2017

Inkomstdeklaration | 2017-07-03 

Sista dagen för inkomstdeklaration för juridiska personer med följande beskattningsår:

 • 1 oktober 2015 – 30 september 2016
 • 1 november 2015 – 31 oktober 2016
 • 1 december 2015 – 30 november 2016
 • 1 januari 2016 – 31 december 2016

 

Underskott av slutlig skatt | 2017-07-12 

Sista dagen att betala underskott av slutlig skatt för företag som fick sitt slutskattebesked i april.

 

Inbetalning av skatter och avgifter | 2017-07-12 

 • Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för juni.
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juni.
 • Inbetalning av moms för maj för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr.
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar momsdeklarationen på papper för räkenskapsår som avslutades den:
 • 30 september 2016
 • 31 oktober 2016
 • 30 november 2016
 • 31 december 2016

 

 • Inbetalning av punktskatter för maj för företag m fl som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr.
 • Inbetalning av punktskatter för juni för företag m fl som inte ska redovisa någon moms över huvud taget .

 

Intrastatredovisning | 2017-07-14 

Intrastatredovisning för juni

 

Pensionspremier m m | 2017-07-17 

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för juni respektive ITPK-avgifter för juni.

 

Periodisk sammanställning | 2017-07-20 

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för juni (enmånadsredovisning) och det andra kvartalet (april – juni; tremånadersredovisning) för den som använder pappersblanketten.

 

Periodisk sammanställning | 2017-07-25 

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för juni (enmånadsredovisning) och det andra kvartalet (april – juni; tremånadersredovisning) för den som använder e-tjänsten.

 

Inbetalning av skatter och avgifter | 2017-07-26 

 • Inbetalning av moms för juni för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr.
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 maj 2017.
 • Inbetalning av punktskatter för juni för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr.

 

Deklaration av skatter och avgifter | 2017-07-26 

 • Deklaration av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juni för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr.
 • Deklaration av moms för juni för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr.
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 maj 2017.
 • Deklaration av punktskatter för juni för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr.

 

Årsstämma i aktiebolag | 2017-07-31 

Sista dag för årsstämma i aktiebolag med räkenskapsår som avslutades den 31 januari 2017.

 

Årsredovisning och revisionsberättelse | 2017-07-31

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 31 december 2016 .

 

Inkomstdeklaration | 2017-08-01 

Sista dagen för deklaration som lämnas elektroniskt för juridiska personer med något av följande beskattningsår:

 • 1 oktober 2015 – 30 september 2016
 • 1 november 2015 – 31 oktober 2016
 • 1 december 2015 – 30 november 2016
 • 1 januari 2016 – 31 december 2016

 

Fyllnadsinbetalning | 2017-08-14 

Kompletteringsbetalning av preliminär skatt för att undvika ränta på beräknat underskott av slutlig skatt som överstiger 30 000 kr. Gäller för företag med något av följande beskattningsår:

 • 1 juni 2016 – 31 maj 2017
 • 1 juli 2016 – 30 juni 2017

Räntan börjar räknas fr o m den 15 augusti

 

Inbetalning av skatter och avgifter |2017-08-14 

Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för juli. Gäller för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr.

Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juli. Gäller för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr.

 

Intrastatredovisning | 2017-08-14 

Intrastatredovisning för juli

 

Pensionspremier m m | 2017-08-15 

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för juli respektive ITPK‑avgifter för juli.

 

Inbetalning av skatter och avgifter | 2017-08-17 

 • Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för juli. Gäller för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr.
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juli. Gäller för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr.
 • Inbetalning av moms för juni (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr.
 • Inbetalning av moms för april – juni (tremånadersredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr.
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar momsdeklarationen elektroniskt för räkenskaps som avslutades den:
 • 30 september 2016
 • 31 oktober 2016
 • 30 november 2016
 • 31 december 2016

 

 • Inbetalning av punktskatter för juni för företag m fl  som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr.
 • Inbetalning av punktskatter för juli för företag som inte ska redovisa någon moms över huvud taget.

 

Deklaration av skatter och avgifter | 2017-08-17 

 • Deklaration av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juli för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr.
 • Deklaration av moms för juni (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr.
 • Deklaration av moms för april – juni (tremånadersredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr.
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som inte bedriver EU-handel och som lämnar momsdeklarationen elektroniskt för räkenskapsår som avslutades den:
 • 30 september 2016
 • 31 oktober 2016
 • 30 november 2016
 • 31 december 2016

 

 • Deklaration av punktskatter för juni för företag m fl som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr.
 • Deklaration av punktskatter för juli för företag som inte ska redovisa någon moms över huvud taget.

 

Periodisk sammanställning | 2017-08-21 

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för juli för den som använder pappersblanketten.

 

Periodisk sammanställning | 2017-08-25 

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för juli för den som använder e-tjänsten.

 

Periodisk sammanställning | 2017-08-28 

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för maj (enmånadsredovisning) för den som använder e-tjänsten.

 

Inbetalning av skatter och avgifter | 2017-08-28 

 • Inbetalning av moms för juli (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr.
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 30 juni 2017.
 • Inbetalning av punktskatter för juli för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr.

 

Deklaration av skatter och avgifter | 2017-08-28 

 • Deklaration av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för juli för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr.
 • Deklaration av moms för juli (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr.
 • Deklaration av moms för juli (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 30 juni 2017.
 • Deklaration av punktskatter för juli för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr.

 

Årsredovisning och revisionsberättelse | 2017-08-31 

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 31 januari 2017.

 

Årsstämma i aktiebolag | 2017-08-31 

Sista dag för årsstämma i aktiebolag med räkenskapsår som avslutades den 28 februari 2017.

Glad Midsommar!

Vi vill önska alla våra kunder och samarbetsbyråer en glad midsommar!
Om du behöver besöka oss, är receptionen bemannad enligt nedan under helgen:
iStock_000013472588Small

Torsdag 22 juni                                                            8-13

Fredag 23 juni, Midsommarafton                        Obemannad

Vi har åter öppet som  vanligt på måndag den 26 juni!

Öppettider under Kristi Himmelsfärdshelgen 2017

24 maj: Receptionen bemannad 8-13
25 maj: Receptionen obemannad
26 maj: Receptionen obemannad

 

Vi har åter öppet som vanligt på måndag den 29 maj 2017. 

VÄLKOMNA!

Viktiga datum under juni 2017

Fyllnadsinbetalning | 2017-06-12 

Kompletteringsbetalning av preliminär skatt för att undvika ränta på beräknat underskott av slutlig skatt som överstiger 30 000 kr. Gäller för företag med något av följande beskattningsår:

 • 1 februari 2016 – 31 januari 2017
 • 1 mars 2016 – 28 februari 2017
 • 1 april 2016 – 31 mars 2017
 • 1 maj 2016 – 30 april 2017

Räntan börjar beräknas fr o m den 13 juni

 

Inbetalning av skatter och avgifter | 2017-06-12 

 • Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för maj
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för maj
 • Inbetalning av moms för april (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av punktskatter för april för företag m fl som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Inbetalning av punktskatter för maj för företag m fl som inte ska redovisa någon moms över huvud taget

 

Deklaration av skatter och avgifter | 2017-06-12 

 • Deklaration av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för maj för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms för april (enmånadsredovisning) för företag som ha en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av punktskatter för april för företag m fl som har en momspliktig omsättning på höst 40 milj kr
 • Deklaration av punktskatter för maj för företag m fl som inte ska redovisa någon moms över huvud taget

 

Intrastatredovisning | 2017-06-15 

Intrastatredovisning för maj

 

Pensionspremier m m | 2017-06-15 

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för maj respektive ITPK-avgifter för maj

 

Periodisk sammanställning | 2017-06-20 

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för maj för den som använder pappersblanketten

 

Deklaration av skatter och avgifter | 2017-06-26 

 • Deklaration av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för maj för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms för maj (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av punktskatter för maj för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr

 

Inbetalning av skatter och avgifter | 2017-06-26 

 • Inbetalning av moms för maj (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 30 april
 • Inbetalning av punktskatter för maj för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr

 

Periodisk sammanställning | 2017-06-26 

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för maj (enmånadsredovisning) för den som använder e-tjänsten

 

Årsredovisning och revisionsberättelse | 2017-06-30 

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 30 november 2016

 

Årsstämma i aktiebolag | 2017-06-30 

Sista dag för årsstämma i aktiebolag med räkenskapsår som avslutades den 31 december 2016

 

Fastighetstaxering | 2017-06-30 

 • Sista dag för beslut från Skatteverket om 2017 års allmänna fastighetstaxering av lantbruk
 • Sista dag för beslut från Skatteverket om särskild fastighetstaxering av 2017 småhus, hyreshus, ägarlägenheter, industrier, täkter, elproduktionsenheter och specialenheter som är nybildade eller förändrade
 • För den som är ansluten till den digitala brevlådan ”Mina meddelanden” börjar besluten att skickas ut omkring den 15 juni

 

Viktiga datum under maj 2017

 

2017-05-02 | Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 30 september 2016

 

2017-05-02  | Årsstämma i aktiebolag

Sista dag för årsstämma i aktiebolag som har räkenskapsår som avslutades den 31 oktober 2016.

 

2017-05-02  | Inkomstdeklaration

Sista dagen att lämna deklaration för 2016 års inkomster för fysiska personer och enskilda näringsidkare

 

2017-05-03 | Fyllnadsinbetalning

Kompletteringsbetalning av preliminär skatt för att undvika ränta på beräknat underskott av slutlig skatt på högst 30 000 kr. Gäller för fysiska personer och enskilda näringsidkare samt för juridiska personer med något av följande beskattningsår:

 • 1 oktober 2015 – 30 september 2016
 • 1 november 2015 – 31 oktober 2016
 • 1 december 2015 – 30 november 2016
 • 1 januari 2016 – 31 december 2016

Räntan börjar räknas fr o m den 4 maj

 

2017-05-12 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Deklaration av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för april för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms för mars (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms för januari – mars (tremånadersredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av moms för januari – december 2016 (helårsredovisning) för enskilda näringsidkare och dödsbon som inte hade någon EU-handel under 2016
 • Deklaration av punktskatter för mars för företag m fl som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr
 • Deklaration av punktskatter för april för företag m fl som inte ska redovisa någon moms över huvud taget.

 

2017-05-12 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av F-skatt och särskild A-skatt för april.
 • Inbetalning av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för april.
 • Inbetalning av moms för mars (enmånadsredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr.
 • Inbetalning av moms för januari – mars (tremånadersredovisning) för företag som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr.
 • Inbetalning av moms för januari – december 2016 (helårsredovisning) för enskilda näringsidkare och dödsbon som inte hade någon EU-handel under 2016.
 • Inbetalning av punktskatter för mars för företag m fl som har en momspliktig omsättning på högst 40 milj kr.
 • Inbetalning av punktskatter för april för företag m fl som inte ska redovisa någon moms över huvud taget.

2017-05-15 | Intrastatredovisning

Intrastatredovisning för april

 

2017-05-15 | Pensionspremier m m

Betalning till Collectum av pensions- och TGL-premier (avseende Alecta) för april respektive ITPK-avgifter för april

 

2017-05-22 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för april för den som använder pappersblanketten

 

2017-05-26 | Deklaration av skatter och avgifter

 • Deklaration av arbetsgivaravgifter och avdragen skatt för april för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms (enmånadsredovisning) för april för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Deklaration av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 mars 2017
 • Deklaration av punktskatter för april för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr

 

2017-05-26 | Inbetalning av skatter och avgifter

 • Inbetalning av moms (enmånadsredovisning) för april för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr
 • Inbetalning av moms (helårsredovisning) för företag som bedriver EU-handel, handelsbolag, konkursbon m fl för räkenskapsår som avslutades den 31 mars 2017
 • Inbetalning av punktskatter för april för företag som har en momspliktig omsättning på mer än 40 milj kr

2017-05-26 | Periodisk sammanställning

Periodisk sammanställning av EU-leveranser för april för den som använder e-tjänsten.

 

2017-05-31 | Årsredovisning och revisionsberättelse

Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket för räkenskapsår som avslutades den 31 oktober 2016.

 

2017-05-31 | Årsstämma i aktiebolag

Sista dag för årsstämma i aktiebolag med räkenskapsår som avslutades den 30 november 2016.

Öppettider 1 maj 2017

På måndag 1 maj, är receptionen på Frejs obemannad! Vi har åter öppet som vanligt på tisdag!

Vi önskar skönt veckoslut och skön helg!