Digital inlämning av årsredovisningar

Regeringen har beslutat att ge Bolagsverket i uppdrag att införa en digital tjänst för inlämning av årsredovisningar. Syftet är att underlätta företagens uppgiftsinlämning och effektivisera myndigheters och näringslivets informationshantering av årsredovisningarna. Uppdraget kommer att ledas av Bolagsverket tillsammans med bl a Bokföringsnämnden och Skatteverket och ska slutredovisas våren 2018.

Läs mer om uppdraget på Bolagsverkets hemsida.

Källa: Bolagsverket.se