Arkivering av bokföring – vad gäller?

En återkommande fråga som vi får, är om man kan kasta originalen om de har sparats om i ett annat format, exempelvis att de har skannats in.

Enligt Bokföringslagen ska materialet bevaras fram till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår som räkenskapsåret avslutades. För bolag med brutet räkenskapsår kan det i praktiken innebära något längre. Om leverantörsfakturor eller annat material på ett betryggande sätt har sparats om till något annat format, exempelvis från papper till PDF, kan originalet förstöras från och med det fjärde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Bolaget måste således spara originalhandlingar under de tre första åren, men materialet kan förstöras under det fjärde året.

Vi har hanterat denna frågeställning ur ett redovisningsperspektiv, vilket innebär att exempelvis mervärdesskattelagen och inkomstskattelagen kan påverka arkiveringstiden.

Hör gärna av dig om du har frågor eller funderingar, så svarar vi utifrån dina specifika förutsättningar! Kontakta oss!

 

Källa: Bokföringslagen, Bokföringsnämndens allmänna råd 2013:2